"DOBRO. IM WIĘCEJ GO DAJESZ, TYM WIĘCEJ DOSTAJESZ"


Pod koniec bieżącego roku, na spotkaniu Zarządu Rejonowego PCK w Brzegu nastąpiło podsumowanie pracy szkolnych kół PCK za poprzedni rok szkolny, czyli 2016/2017. Doceniono nasze zaangażowanie, zarówno w prowadzeniu akcji profilaktycznych, jak i charytatywnych. Otrzymaliśmy podziękowanie za uczestnictwo w programie "Chroń Dziecięce Uśmiechy" oraz dyplom i puchar za zajęcie II miejsca w akcji "Gorączka złota".

 

 

 

 

Renata Boduch